• June 17, 2019
  • Online 20

มนพ. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ผบ.เรือนจำกลางนครพนม พร้อมหารือการจัดการศึกษาของผู้ต้องขังในเรือนจำ

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 09 ต.ค. 2561 เวลา 16:58:14 น. | : 114

วันนี้(9 ตุลาคม 2561) เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายจรูญ เหง่าลา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครพนม ณ เรือนจำกลางนครพนม ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

ทั้งนี้ยังได้ร่วมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับและพัฒนาการศึกษาของผู้ต้องขังเรือนจำกลางนครพนม ให้มีคุณภาพชีวิตและทักษะความรู้ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ภายหลังการพ้นโทษ


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ผบ.เรือนจำกลางนครพนม พร้อมหารือการจัดการศึกษาของผู้ต้องขังในเรือนจำ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ผบ.เรือนจำกลางนครพนม พร้อมหารือการจัดการศึกษาของผู้ต้องขังในเรือนจำ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ผบ.เรือนจำกลางนครพนม พร้อมหารือการจัดการศึกษาของผู้ต้องขังในเรือนจำ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ผบ.เรือนจำกลางนครพนม พร้อมหารือการจัดการศึกษาของผู้ต้องขังในเรือนจำ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ผบ.เรือนจำกลางนครพนม พร้อมหารือการจัดการศึกษาของผู้ต้องขังในเรือนจำ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ผบ.เรือนจำกลางนครพนม พร้อมหารือการจัดการศึกษาของผู้ต้องขังในเรือนจำ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ผบ.เรือนจำกลางนครพนม พร้อมหารือการจัดการศึกษาของผู้ต้องขังในเรือนจำ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ผบ.เรือนจำกลางนครพนม พร้อมหารือการจัดการศึกษาของผู้ต้องขังในเรือนจำ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ผบ.เรือนจำกลางนครพนม พร้อมหารือการจัดการศึกษาของผู้ต้องขังในเรือนจำ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ผบ.เรือนจำกลางนครพนม พร้อมหารือการจัดการศึกษาของผู้ต้องขังในเรือนจำ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ผบ.เรือนจำกลางนครพนม พร้อมหารือการจัดการศึกษาของผู้ต้องขังในเรือนจำ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ผบ.เรือนจำกลางนครพนม พร้อมหารือการจัดการศึกษาของผู้ต้องขังในเรือนจำ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ผบ.เรือนจำกลางนครพนม พร้อมหารือการจัดการศึกษาของผู้ต้องขังในเรือนจำ
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ผบ.เรือนจำกลางนครพนม พร้อมหารือการจัดการศึกษาของผู้ต้องขังในเรือนจำ

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด