• June 17, 2019
  • Online 5

พิธีมอบหุ่นยนต์ KUKA รุ่น - รุ่น KR16-L6 ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

: ว่าที่ร้อยตรีนครินทร์ พรมนิล   : 09 ต.ค. 2561 เวลา 16:03:13 น. | : 124

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 พลอากาศเอกอารมย์  ปัถวี รองคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ เป็นผู้แทนคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ มอบหุ่นยนต์ KUKA รุ่น KR16-L6 ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อศึกษาค้นคว้า ต่อยอดในการทำวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงใช้สำหรับการเรียนการสอนหลักศูตรวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องต่อไป

ติดตามข่าวสารได้ที่ : http://iac.npu.ac.th


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการบินนานาชาติ

 

รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบหุ่นยนต์ KUKA รุ่น - รุ่น KR16-L6 ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบหุ่นยนต์ KUKA รุ่น - รุ่น KR16-L6 ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบหุ่นยนต์ KUKA รุ่น - รุ่น KR16-L6 ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบหุ่นยนต์ KUKA รุ่น - รุ่น KR16-L6 ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบหุ่นยนต์ KUKA รุ่น - รุ่น KR16-L6 ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบหุ่นยนต์ KUKA รุ่น - รุ่น KR16-L6 ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบหุ่นยนต์ KUKA รุ่น - รุ่น KR16-L6 ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบหุ่นยนต์ KUKA รุ่น - รุ่น KR16-L6 ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบหุ่นยนต์ KUKA รุ่น - รุ่น KR16-L6 ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : พิธีมอบหุ่นยนต์ KUKA รุ่น - รุ่น KR16-L6 ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด