• September 24, 2018
  • Online 26

มนพ.ร่วมจัดนิทรรศการ "ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองนครพนม ฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม"

: นางสาวอรปวีณ์ บัวชู   : 10 ก.ย. 2561 เวลา 13:53:46 น. | : 72

วันที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. โครงการจัดตั้งศรีโคตรบูรณ์ศึกษา มนพ.ร่วมกับ จังหวัดนครพนม จัดนิทรรศการ ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองนครพนม ฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม โดยมี นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนมเป็นประธานกล่าวเปิด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยนิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่อง มีการจัดแสดงภาพประวัติศาสตร์เมืองนครพนมและของโบราณมากมาย จัดแสดงตั้งแต่ วันที่ 9 – 17 กันยายน 2561 ณ หอสมุดแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ นครพนมภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ.ร่วมจัดนิทรรศการ "ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองนครพนม ฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม"
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.ร่วมจัดนิทรรศการ "ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองนครพนม ฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม"
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.ร่วมจัดนิทรรศการ "ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองนครพนม ฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม"
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.ร่วมจัดนิทรรศการ "ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองนครพนม ฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม"
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.ร่วมจัดนิทรรศการ "ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองนครพนม ฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม"
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.ร่วมจัดนิทรรศการ "ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองนครพนม ฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม"
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.ร่วมจัดนิทรรศการ "ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองนครพนม ฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม"
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.ร่วมจัดนิทรรศการ "ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองนครพนม ฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม"
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.ร่วมจัดนิทรรศการ "ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองนครพนม ฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม"
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.ร่วมจัดนิทรรศการ "ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองนครพนม ฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม"
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.ร่วมจัดนิทรรศการ "ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองนครพนม ฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม"
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.ร่วมจัดนิทรรศการ "ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองนครพนม ฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม"
รอบรั้วกันเกรา : มนพ.ร่วมจัดนิทรรศการ "ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองนครพนม ฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม"

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด