• March 22, 2019
  • Online 37

คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดโครงการงานทำนุศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2561 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

: นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย   : 10 ส.ค. 2561 เวลา 11:12:21 น. | : 135

วันที่ 8 สิงหาคม 61 คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดโครงการงานทำนุศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2561 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 4 และกิจกรรมดังกล่าวเป็นการช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้กับน้องใหม่ที่เข้ามาสู่รั้ว มหาวิทยาลัย ได้เป็นอย่างดี # พาน้องไหว้พระของพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์

 

รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดโครงการงานทำนุศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2561 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดโครงการงานทำนุศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2561 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดโครงการงานทำนุศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2561 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดโครงการงานทำนุศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2561 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดโครงการงานทำนุศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2561 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดโครงการงานทำนุศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2561 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดโครงการงานทำนุศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2561 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดโครงการงานทำนุศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2561 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด