• January 23, 2019
  • Online 26

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ว.ธาตุพนม ต้อนรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

: นางสาวภัทรนันท์ กัญจนวิภาพร   : 13 มิ.ย. 2561 เวลา 17:14:38 น. | : 116

วันนี้ (13 มิถุนายน 2561) เวลา 13.00 น. ดร.พันตรี โคมพิทยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ต้อนรับอาจารย์เจ้าหน้าที่ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การฝึกงานของหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ณ.ห้องประชุมดอกคูณ อาคารบริหารธุรกิจ

 

รอบรั้วกันเกรา : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ว.ธาตุพนม ต้อนรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
รอบรั้วกันเกรา : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ว.ธาตุพนม ต้อนรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
รอบรั้วกันเกรา : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ว.ธาตุพนม ต้อนรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
รอบรั้วกันเกรา : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ว.ธาตุพนม ต้อนรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
รอบรั้วกันเกรา : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ว.ธาตุพนม ต้อนรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
รอบรั้วกันเกรา : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ว.ธาตุพนม ต้อนรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
รอบรั้วกันเกรา : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ว.ธาตุพนม ต้อนรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
รอบรั้วกันเกรา : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ว.ธาตุพนม ต้อนรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
รอบรั้วกันเกรา : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ว.ธาตุพนม ต้อนรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
รอบรั้วกันเกรา : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ว.ธาตุพนม ต้อนรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
รอบรั้วกันเกรา : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ว.ธาตุพนม ต้อนรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
รอบรั้วกันเกรา : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ว.ธาตุพนม ต้อนรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
รอบรั้วกันเกรา : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ว.ธาตุพนม ต้อนรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
รอบรั้วกันเกรา : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ว.ธาตุพนม ต้อนรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
รอบรั้วกันเกรา : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ว.ธาตุพนม ต้อนรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด