• January 23, 2019
  • Online 19

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการยื่นคำขอสิทธิบัตร

: นายสมพร กงนะ   : 12 มิ.ย. 2561 เวลา 13:52:23 น. | : 142

����� สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการยื่นคำขอสิทธิบัตรมหาวิทยาลัยนครพนม ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด และมีการบรรยายให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดย ดร.บัณฑิต บุญขาว รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้ยังมีการบรรยายเรื่องของการยื่นขอลิขสิทธิ์และการยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร โดย นางสาวชนิดา ยุบลไสย์ นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยได้รับความสนใจจากอาจารย์และนักวิจัย ภายในมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมจำนวน 20 คน โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญาและส่งเสริมการจุดสิทธิบัตรและอนุสิธิบัตรให้กับบุคลาการ


ภาพ/ข่าว� : สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการยื่นคำขอสิทธิบัตร
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการยื่นคำขอสิทธิบัตร
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการยื่นคำขอสิทธิบัตร
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการยื่นคำขอสิทธิบัตร
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการยื่นคำขอสิทธิบัตร
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการยื่นคำขอสิทธิบัตร
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการยื่นคำขอสิทธิบัตร
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการยื่นคำขอสิทธิบัตร
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการยื่นคำขอสิทธิบัตร

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด