• January 23, 2019
  • Online 23

รร.สาธิตฯ มนพ. ปฐมนิเทศ นร.ใหม่ ปีการศึกษา 2561

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 16 พ.ค. 2561 เวลา 19:11:36 น. | : 175

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ในปีการศึกษา 2561 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนดีเด่นในด้านต่าง ๆ และนักเรียนผู้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน รวมถึงได้มีการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองประจำชั้นเรียนปีการศึกษา 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน และมอบตารางเรียน-หนังสือเรียนใหม่ให้กับนักเรียนในปีการศึกษาใหม่ โดยจัดขึ้น ณ ห้องพนมศิลป์ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิตฯ มนพ. ปฐมนิเทศ นร.ใหม่ ปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิตฯ มนพ. ปฐมนิเทศ นร.ใหม่ ปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิตฯ มนพ. ปฐมนิเทศ นร.ใหม่ ปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิตฯ มนพ. ปฐมนิเทศ นร.ใหม่ ปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิตฯ มนพ. ปฐมนิเทศ นร.ใหม่ ปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิตฯ มนพ. ปฐมนิเทศ นร.ใหม่ ปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิตฯ มนพ. ปฐมนิเทศ นร.ใหม่ ปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิตฯ มนพ. ปฐมนิเทศ นร.ใหม่ ปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิตฯ มนพ. ปฐมนิเทศ นร.ใหม่ ปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิตฯ มนพ. ปฐมนิเทศ นร.ใหม่ ปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิตฯ มนพ. ปฐมนิเทศ นร.ใหม่ ปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิตฯ มนพ. ปฐมนิเทศ นร.ใหม่ ปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิตฯ มนพ. ปฐมนิเทศ นร.ใหม่ ปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิตฯ มนพ. ปฐมนิเทศ นร.ใหม่ ปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิตฯ มนพ. ปฐมนิเทศ นร.ใหม่ ปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิตฯ มนพ. ปฐมนิเทศ นร.ใหม่ ปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิตฯ มนพ. ปฐมนิเทศ นร.ใหม่ ปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิตฯ มนพ. ปฐมนิเทศ นร.ใหม่ ปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิตฯ มนพ. ปฐมนิเทศ นร.ใหม่ ปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิตฯ มนพ. ปฐมนิเทศ นร.ใหม่ ปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิตฯ มนพ. ปฐมนิเทศ นร.ใหม่ ปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิตฯ มนพ. ปฐมนิเทศ นร.ใหม่ ปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิตฯ มนพ. ปฐมนิเทศ นร.ใหม่ ปีการศึกษา 2561
รอบรั้วกันเกรา : รร.สาธิตฯ มนพ. ปฐมนิเทศ นร.ใหม่ ปีการศึกษา 2561

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด