• January 23, 2019
  • Online 27

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง(BJC) ว.ธาตุพนม มนพ.ประชุมผู้ปกครอง เพื่อตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์

: นางสาวภัทรนันท์ กัญจนวิภาพร   : 16 พ.ค. 2561 เวลา 14:50:51 น. | : 110

วันที้ เวลา 09.00 น. ดร.พันตรี โคมพิทยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาสาขาไฟฟ้ากำลัง (BJC) ณ ห้องประชุมดอกคูณ อาคารบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย นางจุทามาศ ใจสบาย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายบัญชา ใต้ศรีโคตร หัวหน้าสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และคณะอาจารย์ในสาขาไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมประชุมด้วย โดยในที่ประชุมได้ชี้แจงเกี่ยวกับระบบการฝึกงานในสถานประกอบการ ซึ่งนักศึกษารุ่นนี้เป็นนักศึกษาระบบทวีศึกษารุ่นแรกที่ร่วมกับบริษัท BJC ในการจัดการเรียนการสอน

 

รอบรั้วกันเกรา : สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง(BJC) ว.ธาตุพนม มนพ.ประชุมผู้ปกครอง เพื่อตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์
รอบรั้วกันเกรา : สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง(BJC) ว.ธาตุพนม มนพ.ประชุมผู้ปกครอง เพื่อตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์
รอบรั้วกันเกรา : สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง(BJC) ว.ธาตุพนม มนพ.ประชุมผู้ปกครอง เพื่อตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์
รอบรั้วกันเกรา : สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง(BJC) ว.ธาตุพนม มนพ.ประชุมผู้ปกครอง เพื่อตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์
รอบรั้วกันเกรา : สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง(BJC) ว.ธาตุพนม มนพ.ประชุมผู้ปกครอง เพื่อตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์
รอบรั้วกันเกรา : สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง(BJC) ว.ธาตุพนม มนพ.ประชุมผู้ปกครอง เพื่อตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์
รอบรั้วกันเกรา : สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง(BJC) ว.ธาตุพนม มนพ.ประชุมผู้ปกครอง เพื่อตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์
รอบรั้วกันเกรา : สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง(BJC) ว.ธาตุพนม มนพ.ประชุมผู้ปกครอง เพื่อตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด