• January 23, 2019
  • Online 24

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมโครงการงานวันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่าและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

: นางสาวณิชนันทน์ ปู่แก้ว   : 17 เม.ย. 2561 เวลา 14:14:36 น. | : 269

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมโครงการงานวันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่าและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

 Faculty of Agriculture and Technology Nakhon Phanom University

 

          เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 นายสุรศักดิ์ ตั้งตระกูล คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วมงานวันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่าและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 พร้อมด้วยอาจารย์ศศิธร เชื้อกุณะ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดลิ้นจี่ นพ.1 นอกจากนั้น ดร.ตรี วาทกิจ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเกษตรฯ และอาจารย์สนั่น จันทร์หอม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเกษตรฯ ได้นำวุ้นลิ้นจี่ 2 รสชาติมาแจกแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

          โครงการดังกล่าวมี นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงาน งานดังกล่าวเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมา ได้รู้จักกับลิ้นจี่ของจังหวัดนครพนมให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งลิ้นจี่พันธุ์ นพ 1 ของจังหวัดนครพนมจะมีลักษณะเด่น คือผลมีขนาดใหญ่ เปลือกสีแดงอมชมพู และมีรูปทรงเหมือนไข่ เนื้อผลแห้งสีขาวขุ่น เมื่อปอกออกมารับประทานจะให้รสชาติที่หวานอมเปรียว ไม่มีรสฝาด ทำให้เป็นที่ติดอกติดใจของผู้ที่ได้ลิ้มลอง โดยได้ขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา และได้มาซึ่งตราสัญลักษณ์ GI ไทย อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างให้กลุ่มเกษตรกรที่มีการเพาะปลูกลิ้นจี่พันธุ์ นพ 1 จำนวน 1,800 ไร่ มีช่องทางการตลาดที่มากยิ่งขึ้นนำมาซึ่งรายได้ของคนในชุมชน ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบไปด้วย การจัดประกวดลิ้นจี่ (ผลดก ลูกโต รสหวาน) เพื่อหาสวนที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด การประกวดเทพีลิ้นจี่และเทพีลิ้นจี่กลายพันธุ์ การออกร้านจำหน่ายผลิตผลและกิ่งพันธุ์ลิ้นจี่ นพ 1

          ขณะที่ กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ก็เป็นอีกกิจกรรมที่มาส่งเสริมให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของปูชนียบุคคลที่ได้เสียสละ ช่วยพัฒนาและปกปักรักษาบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้า มีความยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้ รวมถึงทำให้เป็นเครื่องเตือนใจให้บุตรหลานได้หันมามองและเอาใจใส่บุคคลสำคัญในครอบครัว ได้สำนึกในบุญคุณของท่านเหล่านี้ ที่ได้ให้การอบรม เลี้ยงดู จนเติบใหญ่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ซึ่งกิจกรรมมีตั้งแต่ การมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สูงอายุที่สุดในชุมชน ผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างในการทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม การสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในชุมชน การทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ การประกวดรำวงย้อนยุค การประกวดตำหมากลีลา และการแข่งขันปิดตาตีแตงโม

 

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

 

รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมโครงการงานวันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่าและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมโครงการงานวันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่าและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมโครงการงานวันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่าและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมโครงการงานวันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่าและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมโครงการงานวันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่าและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมโครงการงานวันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่าและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมโครงการงานวันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่าและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมโครงการงานวันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่าและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมโครงการงานวันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่าและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมโครงการงานวันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่าและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมโครงการงานวันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่าและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมโครงการงานวันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่าและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมโครงการงานวันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่าและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมโครงการงานวันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่าและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมโครงการงานวันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่าและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมโครงการงานวันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่าและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมโครงการงานวันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่าและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมโครงการงานวันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่าและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมโครงการงานวันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่าและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมโครงการงานวันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่าและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมโครงการงานวันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่าและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมโครงการงานวันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่าและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมโครงการงานวันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่าและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมโครงการงานวันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่าและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมโครงการงานวันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่าและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมโครงการงานวันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่าและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมโครงการงานวันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่าและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมโครงการงานวันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่าและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมโครงการงานวันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่าและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมโครงการงานวันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่าและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมโครงการงานวันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่าและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมโครงการงานวันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่าและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมโครงการงานวันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่าและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมโครงการงานวันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่าและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมโครงการงานวันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่าและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมโครงการงานวันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่าและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมโครงการงานวันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่าและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมโครงการงานวันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่าและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมโครงการงานวันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่าและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมโครงการงานวันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่าและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมโครงการงานวันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่าและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมโครงการงานวันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่าและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมโครงการงานวันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่าและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมโครงการงานวันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่าและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมโครงการงานวันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่าและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมโครงการงานวันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่าและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมโครงการงานวันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่าและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด