• February 19, 2019
  • Online 26

คณะครุศาสตร์ มนพ.จัดโครงการอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบแอพพลิเคชั่น AR

: นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย   : 12 ก.พ. 2561 เวลา 10:29:18 น. | : 200

วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบแอพพลิเคชั่น AR ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มาเป็นประธานในพิธี ในการจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจในเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบแอพพลิเคชั่น AR

 

รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ.จัดโครงการอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบแอพพลิเคชั่น AR
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ.จัดโครงการอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบแอพพลิเคชั่น AR
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ.จัดโครงการอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบแอพพลิเคชั่น AR
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ.จัดโครงการอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบแอพพลิเคชั่น AR
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ.จัดโครงการอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบแอพพลิเคชั่น AR
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ.จัดโครงการอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบแอพพลิเคชั่น AR
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ.จัดโครงการอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบแอพพลิเคชั่น AR
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ.จัดโครงการอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบแอพพลิเคชั่น AR

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด