• August 20, 2018
  • Online 13

สถาบันวิจัยและพัฒนา มนพ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

: นายสมพร กงนะ   : 29 พ.ย. 2560 เวลา 15:38:18 น. | : 147

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ต้อนรับคณะคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เข้าศึกษาดูงาน นำโดยท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร มหากาญจนกุล โดยได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการอาหาร เยี่ยมชมอุปกรณ์ความพร้อมในการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทน จากนั้นได้เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา และห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเตรียมความพร้อมในการบูรณาการทำความร่วมมือการทำงานวิจัยร่วมกัน

 

ภาพ/ข่าว : สมพร  กงนะ นักวิชาการศึกษา

 

รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มนพ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มนพ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มนพ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มนพ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มนพ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มนพ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มนพ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มนพ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มนพ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มนพ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มนพ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มนพ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด