• September 24, 2018
  • Online 12

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมการประชุมเสวนา “เหลียวหลังแลหน้า สู่การพัฒนา รร.เพียงหลวง”

: นางสาวณิชนันทน์ ปู่แก้ว   : 14 พ.ย. 2560 เวลา 09:16:20 น. | : 414

        เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมเสวนา “เหลียวหลังแลหน้า สู่การพัฒนาโรงเรียนเพียงหลวง” ณ โรงเรียนเพียงหลวง ๑๐ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดนครพนม เพื่อกำหนดทิศทางการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี นางขวัญวงศ์ พิกุลทอง รองอธิบดี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธาน และมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุมเสวนาครั้งนี้ อาทิเช่น องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนตำบล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาทม ผู้นำชุมชน และผู้ปกครอง เป็นต้น

 

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

 

รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมการประชุมเสวนา “เหลียวหลังแลหน้า สู่การพัฒนา รร.เพียงหลวง”
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมการประชุมเสวนา “เหลียวหลังแลหน้า สู่การพัฒนา รร.เพียงหลวง”
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมการประชุมเสวนา “เหลียวหลังแลหน้า สู่การพัฒนา รร.เพียงหลวง”
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมการประชุมเสวนา “เหลียวหลังแลหน้า สู่การพัฒนา รร.เพียงหลวง”
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมการประชุมเสวนา “เหลียวหลังแลหน้า สู่การพัฒนา รร.เพียงหลวง”
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมการประชุมเสวนา “เหลียวหลังแลหน้า สู่การพัฒนา รร.เพียงหลวง”
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมการประชุมเสวนา “เหลียวหลังแลหน้า สู่การพัฒนา รร.เพียงหลวง”
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมการประชุมเสวนา “เหลียวหลังแลหน้า สู่การพัฒนา รร.เพียงหลวง”
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมการประชุมเสวนา “เหลียวหลังแลหน้า สู่การพัฒนา รร.เพียงหลวง”
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมการประชุมเสวนา “เหลียวหลังแลหน้า สู่การพัฒนา รร.เพียงหลวง”
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมการประชุมเสวนา “เหลียวหลังแลหน้า สู่การพัฒนา รร.เพียงหลวง”
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมการประชุมเสวนา “เหลียวหลังแลหน้า สู่การพัฒนา รร.เพียงหลวง”
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมการประชุมเสวนา “เหลียวหลังแลหน้า สู่การพัฒนา รร.เพียงหลวง”
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมการประชุมเสวนา “เหลียวหลังแลหน้า สู่การพัฒนา รร.เพียงหลวง”
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมการประชุมเสวนา “เหลียวหลังแลหน้า สู่การพัฒนา รร.เพียงหลวง”
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมการประชุมเสวนา “เหลียวหลังแลหน้า สู่การพัฒนา รร.เพียงหลวง”
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมการประชุมเสวนา “เหลียวหลังแลหน้า สู่การพัฒนา รร.เพียงหลวง”
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมการประชุมเสวนา “เหลียวหลังแลหน้า สู่การพัฒนา รร.เพียงหลวง”
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมการประชุมเสวนา “เหลียวหลังแลหน้า สู่การพัฒนา รร.เพียงหลวง”
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมการประชุมเสวนา “เหลียวหลังแลหน้า สู่การพัฒนา รร.เพียงหลวง”
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมการประชุมเสวนา “เหลียวหลังแลหน้า สู่การพัฒนา รร.เพียงหลวง”
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมการประชุมเสวนา “เหลียวหลังแลหน้า สู่การพัฒนา รร.เพียงหลวง”
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมการประชุมเสวนา “เหลียวหลังแลหน้า สู่การพัฒนา รร.เพียงหลวง”
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมการประชุมเสวนา “เหลียวหลังแลหน้า สู่การพัฒนา รร.เพียงหลวง”
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมการประชุมเสวนา “เหลียวหลังแลหน้า สู่การพัฒนา รร.เพียงหลวง”
รอบรั้วกันเกรา : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. เข้าร่วมการประชุมเสวนา “เหลียวหลังแลหน้า สู่การพัฒนา รร.เพียงหลวง”

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด