• September 24, 2018
  • Online 19

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มนพ. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

: นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย   : 13 พ.ย. 2560 เวลา 09:23:33 น. | : 676

เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21" ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ให้แก่นักศึกษาเพื่อนำไปปรับใช้ในการฝึกสอนให้มีประสิทธิภาพ เน้นวัสดุที่หาได้ง่ายและนำมาประยุกต์ใช้ให้ทันสมัยกับสังคมในปัจจุบัน นับเป็นก้าวสำคัญของการผลิตบุคลากรทางการศึกษาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ให้มีประความรู้ความสามารถในด้านการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ต่อไป

 

รอบรั้วกันเกรา : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มนพ. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
รอบรั้วกันเกรา : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มนพ. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
รอบรั้วกันเกรา : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มนพ. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
รอบรั้วกันเกรา : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มนพ. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
รอบรั้วกันเกรา : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มนพ. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
รอบรั้วกันเกรา : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มนพ. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
รอบรั้วกันเกรา : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มนพ. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
รอบรั้วกันเกรา : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มนพ. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด