• September 24, 2018
  • Online 34

มนพ. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

: นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี   : 13 ต.ค. 2560 เวลา 10:19:41 น. | : 447

             วันนี้ (13 ตุลาคม 2560) เวลา 07.00 น.  ณ วัดมหาธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ สิระธนกุล รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย และ นางมุทุดา แก่นสุวรรณ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป เพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน พร้อมด้วยนางปัทมา วิทย์ดำรงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และชาวจังหวัดนครพนม ร่วมพิธี

               ต่อมา เวลา 16.30 น. ณ วัดมหาธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ดร.ถนอม ทาทอง รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และชาวจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด