• September 24, 2018
  • Online 45

วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม โดยคณะเจ้าหน้าที่บุคลากรของวิทยาลัย ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม นำอาหารพร้อมน้ำดื่มไปบริจาค

: นางสาวภัทรนันท์ กัญจนวิภาพร   : 12 ต.ค. 2560 เวลา 13:16:11 น. | : 159

วันนี้ (12 ตุลาคม 2560) เวลา 08.00 น-12.00 น. วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม โดยคณะเจ้าหน้าที่บุคลากรของวิทยาลัย ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต พร้อมกับทำโรงทานอาหาร น้ำดื่ม ไปบริจาคให้กับผู้ที่มารับบริจาคโลหิต ณ หอ ประชุมอำเภอธาตุพนม

 

รอบรั้วกันเกรา : วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม โดยคณะเจ้าหน้าที่บุคลากรของวิทยาลัย ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม นำอาหารพร้อมน้ำดื่มไปบริจาค
รอบรั้วกันเกรา : วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม โดยคณะเจ้าหน้าที่บุคลากรของวิทยาลัย ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม นำอาหารพร้อมน้ำดื่มไปบริจาค
รอบรั้วกันเกรา : วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม โดยคณะเจ้าหน้าที่บุคลากรของวิทยาลัย ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม นำอาหารพร้อมน้ำดื่มไปบริจาค
รอบรั้วกันเกรา : วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม โดยคณะเจ้าหน้าที่บุคลากรของวิทยาลัย ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม นำอาหารพร้อมน้ำดื่มไปบริจาค
รอบรั้วกันเกรา : วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม โดยคณะเจ้าหน้าที่บุคลากรของวิทยาลัย ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม นำอาหารพร้อมน้ำดื่มไปบริจาค
รอบรั้วกันเกรา : วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม โดยคณะเจ้าหน้าที่บุคลากรของวิทยาลัย ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม นำอาหารพร้อมน้ำดื่มไปบริจาค
รอบรั้วกันเกรา : วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม โดยคณะเจ้าหน้าที่บุคลากรของวิทยาลัย ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม นำอาหารพร้อมน้ำดื่มไปบริจาค
รอบรั้วกันเกรา : วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม โดยคณะเจ้าหน้าที่บุคลากรของวิทยาลัย ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม นำอาหารพร้อมน้ำดื่มไปบริจาค
รอบรั้วกันเกรา : วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม โดยคณะเจ้าหน้าที่บุคลากรของวิทยาลัย ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม นำอาหารพร้อมน้ำดื่มไปบริจาค
รอบรั้วกันเกรา : วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม โดยคณะเจ้าหน้าที่บุคลากรของวิทยาลัย ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม นำอาหารพร้อมน้ำดื่มไปบริจาค
รอบรั้วกันเกรา : วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม โดยคณะเจ้าหน้าที่บุคลากรของวิทยาลัย ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม นำอาหารพร้อมน้ำดื่มไปบริจาค
รอบรั้วกันเกรา : วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม โดยคณะเจ้าหน้าที่บุคลากรของวิทยาลัย ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม นำอาหารพร้อมน้ำดื่มไปบริจาค
รอบรั้วกันเกรา : วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม โดยคณะเจ้าหน้าที่บุคลากรของวิทยาลัย ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม นำอาหารพร้อมน้ำดื่มไปบริจาค
รอบรั้วกันเกรา : วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม โดยคณะเจ้าหน้าที่บุคลากรของวิทยาลัย ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม นำอาหารพร้อมน้ำดื่มไปบริจาค
รอบรั้วกันเกรา : วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม โดยคณะเจ้าหน้าที่บุคลากรของวิทยาลัย ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม นำอาหารพร้อมน้ำดื่มไปบริจาค
รอบรั้วกันเกรา : วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม โดยคณะเจ้าหน้าที่บุคลากรของวิทยาลัย ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม นำอาหารพร้อมน้ำดื่มไปบริจาค

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด