• September 24, 2018
  • Online 47

ครุศาสตร์ มนพ.ร่วมสืบสานวัฒนธรรมในงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม

: นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย   : 09 ต.ค. 2560 เวลา 13:31:20 น. | : 174

             วันที่ 6 ตุลาคม 2560 คณะครุศาสตร์ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานไหลเรือไฟและงานกาชาด ประจำปี 2560 ณ เวทีหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนมโดยการแสดงมีทั้งหมด 15 ชุดการแสดง โดยนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ ควบคุมและฝึกซ้อมการแสดงโดย นายนันทวรภัทร พิมพ์ศักดิ์ เจ้าหน้าฝ่ายงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ อำนวยการแสดงโดย ผศ.ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่ทางจังหวัดนครพนมได้จัดขึ้น เช่น การออกร้านของสภากาชาดจังหวัดนครพนม การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากโรงเรียนในเขต สพม.22 การไหลเรือไฟ การปล่อยกระทงสาย เป็นต้น

 

รอบรั้วกันเกรา : ครุศาสตร์ มนพ.ร่วมสืบสานวัฒนธรรมในงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : ครุศาสตร์ มนพ.ร่วมสืบสานวัฒนธรรมในงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : ครุศาสตร์ มนพ.ร่วมสืบสานวัฒนธรรมในงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : ครุศาสตร์ มนพ.ร่วมสืบสานวัฒนธรรมในงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : ครุศาสตร์ มนพ.ร่วมสืบสานวัฒนธรรมในงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : ครุศาสตร์ มนพ.ร่วมสืบสานวัฒนธรรมในงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : ครุศาสตร์ มนพ.ร่วมสืบสานวัฒนธรรมในงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : ครุศาสตร์ มนพ.ร่วมสืบสานวัฒนธรรมในงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด