• June 25, 2018
  • Online 24

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยประเทศไทย (ปอมท.) ประจำปี พ.ศ.2560

: นางสาวอรปวีณ์ บัวชู   : 13 ก.ย. 2560 เวลา 16:30:36 น. | : 247

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยประเทศไทย (ปอมท.) ประจำปี พ.ศ.2560 "กระทรวงศึกษา แก้ปัญหาการศึกษาได้หรือไม่" วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "อนาคตการศึกษาต่อการพัฒนาประเทสอย่างยั่งยืน" โดยศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ  เสถียรไทย

และการประชุมนำเสนอผลงานวิชาการ หัวข้อ การวิจัยสหวิทยาการ (interdisciplinary) ใน 6 สาขา ดังนี้

-วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

-วิทยาศาสตร์สุขภาพ

-สังคมศาสตร์

-มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

-รับใช้สังคม

-R2R

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

https://sites.google.com/view/confkk/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

ข่าวโดย : สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยนครพนม

 

รอบรั้วกันเกรา : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยประเทศไทย (ปอมท.) ประจำปี พ.ศ.2560

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด