• June 25, 2018
  • Online 22

คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดการประกวดค้นหาตัวแทน ดาว เดือน และดาวเทียม ประจำปีการศึกษา 2560

: นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย   : 12 ก.ย. 2560 เวลา 15:24:00 น. | : 167

วันที่ 9 กันยายน 2560 คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดกิจกรรมการประกวดดาวเดือนและดาวเทียม เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของคณะครุศาตร์ ไปแข่งขันต่อในระดับมหาวิทยาลัยนครพนม กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ บริเวณ โรงยิม คณะครุศาตร์ มนพ.  ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมและให้ความสนใจในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก บรรยากาศภายในงานล้วนมีแต่ความสุขและความรักความสามัคคีของนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ มีการแสดงความสามารถจากผู้ประกวด ดาว เดือนและดาวเทียม ในช่วงท้ายได้มีการแสดงจากวงCipper และน้องนุ่นวง Bigboss จากจังหวัดสกลนคร

ขอแสดงความยินดีกับดาว เดือน และดาวเทียมครุศาสตร์คนใหม่
1. น้องอุ๋มอิ๋ม ศศินภา แพงจันทร์ ดาวคณะครุศาสตร์ ปี 2560 สาขาวิชาภาษาไทย
2. น้องจ๊อบ ชินกฤต อุดทา เดือนคณะครุศาสตร์ ปี 2560 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
3. น้องโอม ภูวนัย ภูดีสม ดาวเทียมคณะครุศาสตร์ ปี 2560 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

 

รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดการประกวดค้นหาตัวแทน ดาว เดือน และดาวเทียม ประจำปีการศึกษา 2560
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดการประกวดค้นหาตัวแทน ดาว เดือน และดาวเทียม ประจำปีการศึกษา 2560
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดการประกวดค้นหาตัวแทน ดาว เดือน และดาวเทียม ประจำปีการศึกษา 2560
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดการประกวดค้นหาตัวแทน ดาว เดือน และดาวเทียม ประจำปีการศึกษา 2560
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดการประกวดค้นหาตัวแทน ดาว เดือน และดาวเทียม ประจำปีการศึกษา 2560
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดการประกวดค้นหาตัวแทน ดาว เดือน และดาวเทียม ประจำปีการศึกษา 2560
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดการประกวดค้นหาตัวแทน ดาว เดือน และดาวเทียม ประจำปีการศึกษา 2560
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดการประกวดค้นหาตัวแทน ดาว เดือน และดาวเทียม ประจำปีการศึกษา 2560
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดการประกวดค้นหาตัวแทน ดาว เดือน และดาวเทียม ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด