• June 25, 2018
  • Online 24

คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์น้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสร้างความรักความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

: นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย   : 12 ก.ย. 2560 เวลา 15:06:13 น. | : 109

วันที่ 9 กันยายน 2560 คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์น้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ บริเวณ สนามฟุตซอล คณะครุศาสตร์ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของทุกสาขาวิชาได้เข้าแข่งขัน เป็นบรรยากาศที่มีแต่ความสนุกสนาน แฝงไปด้วยความรักความสามัคคีของนักศึกษา กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาทุกชั้นปี ได้มีกิจกรรมรวบรวมกันด้วยกีฬา และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อรุ่นพี่รุ่นน้อง นับเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง

 

รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์น้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสร้างความรักความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์น้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสร้างความรักความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์น้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสร้างความรักความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์น้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสร้างความรักความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์น้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสร้างความรักความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์น้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสร้างความรักความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์น้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสร้างความรักความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์น้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสร้างความรักความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด