• June 25, 2018
  • Online 18

คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดแข่งขันกีฬาสันทนาการ เพื่อเชื่อมความรักความสามัคคีของนักศึกษา

: นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย   : 08 ก.ย. 2560 เวลา 14:54:23 น. | : 274

วันที่ 7 กันยายน 2560 คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดแข่งขันกีฬาสันทนาการขึ้น ณ บริเวณ สนามฟุตซอล คณะครุศาสตร์ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของทุกสาขาวิชาได้เข้าแข่งขัน เป็นบรรยากาศที่มีแต่ความสนุกสนาน แฝงไปด้วยความรักความสามัคคีของนักศึกษา กิจกรรมสันทนาการมีประโยชน์อย่างมากต่อการพักผ่อนของคนเราเมื่อมีเวลาว่าง เพราะจะช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตที่ดี รวมทั้งยังช่วยให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม

 

รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดแข่งขันกีฬาสันทนาการ เพื่อเชื่อมความรักความสามัคคีของนักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดแข่งขันกีฬาสันทนาการ เพื่อเชื่อมความรักความสามัคคีของนักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดแข่งขันกีฬาสันทนาการ เพื่อเชื่อมความรักความสามัคคีของนักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดแข่งขันกีฬาสันทนาการ เพื่อเชื่อมความรักความสามัคคีของนักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดแข่งขันกีฬาสันทนาการ เพื่อเชื่อมความรักความสามัคคีของนักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดแข่งขันกีฬาสันทนาการ เพื่อเชื่อมความรักความสามัคคีของนักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดแข่งขันกีฬาสันทนาการ เพื่อเชื่อมความรักความสามัคคีของนักศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดแข่งขันกีฬาสันทนาการ เพื่อเชื่อมความรักความสามัคคีของนักศึกษา

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด