• June 25, 2018
  • Online 21

ดร.ธนเทพ ปะตังถาเน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประเภท Gold Medalist สาขาวิทยาศาสตร์

: นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย   : 04 ก.ย. 2560 เวลา 12:56:26 น. | : 213

วันที่ 2 กันยายน 2560 วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 12 ปี มหาวิทยาลัยนครพนม ดร.ธนเทพ ปะตังถาเน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประเภท Gold Medalist สาขาวิทยาศาสตร์ ผลการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม ภูมิพันธุ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ให้เกียรติมอบรางวัลดังกล่าว

 

รอบรั้วกันเกรา : ดร.ธนเทพ ปะตังถาเน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประเภท Gold Medalist สาขาวิทยาศาสตร์
รอบรั้วกันเกรา : ดร.ธนเทพ ปะตังถาเน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประเภท Gold Medalist สาขาวิทยาศาสตร์
รอบรั้วกันเกรา : ดร.ธนเทพ ปะตังถาเน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประเภท Gold Medalist สาขาวิทยาศาสตร์
รอบรั้วกันเกรา : ดร.ธนเทพ ปะตังถาเน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประเภท Gold Medalist สาขาวิทยาศาสตร์
รอบรั้วกันเกรา : ดร.ธนเทพ ปะตังถาเน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประเภท Gold Medalist สาขาวิทยาศาสตร์
รอบรั้วกันเกรา : ดร.ธนเทพ ปะตังถาเน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประเภท Gold Medalist สาขาวิทยาศาสตร์
รอบรั้วกันเกรา : ดร.ธนเทพ ปะตังถาเน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประเภท Gold Medalist สาขาวิทยาศาสตร์
รอบรั้วกันเกรา : ดร.ธนเทพ ปะตังถาเน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประเภท Gold Medalist สาขาวิทยาศาสตร์

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด