• June 25, 2018
  • Online 17

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุด เบิ่งฟ้อนออนซอนอีสาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 12 ปี มหาวิทยาลัยนครพนม

: นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย   : 04 ก.ย. 2560 เวลา 12:50:18 น. | : 260

วันที่ 2 กันยายน 2560 คณะครุศาสตร์ได้รับเกียรติจากงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมแสดงพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 12 ปี มหาวิทยาลัยนครพนม ชุดเบิ่งฟ้อนออนซอนอีสาน โดยนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ควบคุมและฝึกซ้อมการแสดงโดย นายนันทวรภัทร พิมพ์ศักดิ์ เจ้าหน้าฝ่ายงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ อำนวยการแสดงโดย ผศ.ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี ศ.(พิเศษ) ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น พิธีทำบุญบูชาสิ่งศักดิ์ประจำหน่วยงาน พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 66 รูป พิธีสักการบูชา "พระพุทธพิทยมงคล" พิธีมอบโล่รางวัล และปาฐกถาพิเศษ "ก้าวต่อไป.....มหาวิทยาลัยนครพนม" โดย ศ.(พิเศษ) ดร.ภาวิช ทองโรจน์ รวมไปถึงการแข่งขันกีฬาฮาเฮเชื่อมสัมพันธ์ประชาคม มนพ.

 

รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุด เบิ่งฟ้อนออนซอนอีสาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 12 ปี มหาวิทยาลัยนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุด เบิ่งฟ้อนออนซอนอีสาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 12 ปี มหาวิทยาลัยนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุด เบิ่งฟ้อนออนซอนอีสาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 12 ปี มหาวิทยาลัยนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุด เบิ่งฟ้อนออนซอนอีสาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 12 ปี มหาวิทยาลัยนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุด เบิ่งฟ้อนออนซอนอีสาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 12 ปี มหาวิทยาลัยนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุด เบิ่งฟ้อนออนซอนอีสาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 12 ปี มหาวิทยาลัยนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุด เบิ่งฟ้อนออนซอนอีสาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 12 ปี มหาวิทยาลัยนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุด เบิ่งฟ้อนออนซอนอีสาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 12 ปี มหาวิทยาลัยนครพนม
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุด เบิ่งฟ้อนออนซอนอีสาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 12 ปี มหาวิทยาลัยนครพนม

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด