• June 25, 2018
  • Online 20

วิทยาลัยการบินนานาชาติ ร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2560

: ว่าที่ร้อยตรีนครินทร์ พรมนิล   : 21 ส.ค. 2560 เวลา 09:31:19 น. | : 298

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ อาคารคณะวิศกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการบินนานาชาติ เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2560 และกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด มหาวิทยาลัยนครพนม  มีการจัดบูธกิจกรรมให้ความรู้ด้านการบินกับน้องๆที่สนใจ เล่นเกมแจกของรางวัล และถ่ายรูปกับพี่ๆนักบิน น้องๆช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน

 

รอบรั้วกันเกรา : วิทยาลัยการบินนานาชาติ ร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2560
รอบรั้วกันเกรา : วิทยาลัยการบินนานาชาติ ร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2560
รอบรั้วกันเกรา : วิทยาลัยการบินนานาชาติ ร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2560
รอบรั้วกันเกรา : วิทยาลัยการบินนานาชาติ ร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2560
รอบรั้วกันเกรา : วิทยาลัยการบินนานาชาติ ร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2560
รอบรั้วกันเกรา : วิทยาลัยการบินนานาชาติ ร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2560
รอบรั้วกันเกรา : วิทยาลัยการบินนานาชาติ ร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2560
รอบรั้วกันเกรา : วิทยาลัยการบินนานาชาติ ร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2560
รอบรั้วกันเกรา : วิทยาลัยการบินนานาชาติ ร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2560
รอบรั้วกันเกรา : วิทยาลัยการบินนานาชาติ ร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2560

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด