• June 25, 2018
 • Online 20

มนพ. จัดประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ 2560

: นางสาววิไลวรรณ ไตรยราช   : 11 ส.ค. 2560 เวลา 17:01:03 น. | : 451

     10 สิงหาคม พ.ศ.2560  ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนมจัดโครงการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ภายใต้โครงการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักวิจัย ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ทั้งนี้มีการประกวดทั้ง สิ้นจำนวน 22 โครงการแยกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
     1) นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน จำนวน 3 ผลงาน
     2) นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 9 ผลงาน
     3) นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ด้านการศึกษา จำนวน 6 ผลงาน
     4) ด้านบริการวิชาการ จำนวน 4 ผลงาน
     ทั้งนี้ สำหรับผลงานการพิจารณาประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สามารถตรวจสอบผลการตัดสินได้เร็วๆ นี้ที่ www.npu.ac.th หรือ rid.npu.ac.th   

 

ข่าว/ภาพ :  ดร.บัณฑิต บุญขาว,นายสมพร กงนะ, วิไลวรรณ ไตรยราช สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ 2560
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ 2560
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ 2560
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ 2560
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ 2560
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ 2560
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ 2560
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ 2560
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ 2560
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ 2560
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ 2560
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ 2560
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ 2560
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ 2560
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ 2560
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. จัดประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ 2560

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด