• June 25, 2018
  • Online 16

คณะครุศาสตร์ มนพ.ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

: นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย   : 10 ส.ค. 2560 เวลา 13:06:04 น. | : 112

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ "ด้วยรักแทนใจ  เทิดทูนพระคุณแม่" ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มนพ. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม

ซึ่งวันแม่แห่งชาติปี 2560 นี้ตรงกับวันเสาร์ 12 สิงหาคม 2560 และเป็นปีมหามงคลยิ่ง
เนื่องจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมายุครบ 85 พรรษา

คำขวัญวันแม่ 2560

“สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา

พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่

เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล

เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง”

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
พระราชทาน “คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2560

 

ข่าว/ภาพ : นายณัฐวรรธน์  ตันรัตนกุลชัย

 

รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ.ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ.ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ.ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ.ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ.ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ.ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ.ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ.ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ.ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ.ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ.ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ.ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ.ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ.ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ.ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
รอบรั้วกันเกรา : คณะครุศาสตร์ มนพ.ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด