• June 25, 2018
  • Online 15

เปิดตัว ผู้เข้าประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม ของคณะครุศาสตร์ มนพ.

: นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย   : 10 ส.ค. 2560 เวลา 12:11:40 น. | : 358

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เปิดตัวผู้เข้าประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม ของแต่ละสาขาวิชา เพื่อเข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนของคณะครุศาสตร์ ต่อไป ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ณ โรงยิม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้รับความสนใจต่อนักศึกษาเป็นอย่างมาก

ข่าว : นายณัฐวรรธน์  ตันรัตนกุลชัย
ภาพ : นายณัฐวรรธน์  ตันรัตนกุลชัย

 

รอบรั้วกันเกรา : เปิดตัว ผู้เข้าประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม ของคณะครุศาสตร์ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : เปิดตัว ผู้เข้าประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม ของคณะครุศาสตร์ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : เปิดตัว ผู้เข้าประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม ของคณะครุศาสตร์ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : เปิดตัว ผู้เข้าประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม ของคณะครุศาสตร์ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : เปิดตัว ผู้เข้าประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม ของคณะครุศาสตร์ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : เปิดตัว ผู้เข้าประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม ของคณะครุศาสตร์ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : เปิดตัว ผู้เข้าประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม ของคณะครุศาสตร์ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : เปิดตัว ผู้เข้าประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม ของคณะครุศาสตร์ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : เปิดตัว ผู้เข้าประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม ของคณะครุศาสตร์ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : เปิดตัว ผู้เข้าประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม ของคณะครุศาสตร์ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : เปิดตัว ผู้เข้าประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม ของคณะครุศาสตร์ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : เปิดตัว ผู้เข้าประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม ของคณะครุศาสตร์ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : เปิดตัว ผู้เข้าประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม ของคณะครุศาสตร์ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : เปิดตัว ผู้เข้าประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม ของคณะครุศาสตร์ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : เปิดตัว ผู้เข้าประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม ของคณะครุศาสตร์ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : เปิดตัว ผู้เข้าประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม ของคณะครุศาสตร์ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : เปิดตัว ผู้เข้าประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม ของคณะครุศาสตร์ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : เปิดตัว ผู้เข้าประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม ของคณะครุศาสตร์ มนพ.
รอบรั้วกันเกรา : เปิดตัว ผู้เข้าประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม ของคณะครุศาสตร์ มนพ.

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด