• August 23, 2017
  • Online 20

ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการเร่่งด่วนฟื้นฟูพัฒนาความสามารถครูการบิน

: ว่าที่ร้อยตรีนครินทร์ พรมนิล   : 08 ส.ค. 2560 เวลา 17:46:26 น. | : 38


วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ โรงเก็บอากาศยาน (HANGAR) วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรครูการบินไปศึกษาที่ fly oz australia และพิธีรับมอบทุนการศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยี เอ็น - เท็ค อินเตอร์เนชั่นแนล โดย ดร.ทัศณีย์ แสนจันทร์ ประธานกรรมการบริหาร โดย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธี

 

รอบรั้วกันเกรา : ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการเร่่งด่วนฟื้นฟูพัฒนาความสามารถครูการบิน
รอบรั้วกันเกรา : ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการเร่่งด่วนฟื้นฟูพัฒนาความสามารถครูการบิน
รอบรั้วกันเกรา : ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการเร่่งด่วนฟื้นฟูพัฒนาความสามารถครูการบิน
รอบรั้วกันเกรา : ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการเร่่งด่วนฟื้นฟูพัฒนาความสามารถครูการบิน
รอบรั้วกันเกรา : ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการเร่่งด่วนฟื้นฟูพัฒนาความสามารถครูการบิน
รอบรั้วกันเกรา : ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการเร่่งด่วนฟื้นฟูพัฒนาความสามารถครูการบิน
รอบรั้วกันเกรา : ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการเร่่งด่วนฟื้นฟูพัฒนาความสามารถครูการบิน
รอบรั้วกันเกรา : ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการเร่่งด่วนฟื้นฟูพัฒนาความสามารถครูการบิน
รอบรั้วกันเกรา : ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการเร่่งด่วนฟื้นฟูพัฒนาความสามารถครูการบิน
รอบรั้วกันเกรา : ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการเร่่งด่วนฟื้นฟูพัฒนาความสามารถครูการบิน
รอบรั้วกันเกรา : ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการเร่่งด่วนฟื้นฟูพัฒนาความสามารถครูการบิน
รอบรั้วกันเกรา : ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการเร่่งด่วนฟื้นฟูพัฒนาความสามารถครูการบิน
รอบรั้วกันเกรา : ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการเร่่งด่วนฟื้นฟูพัฒนาความสามารถครูการบิน
รอบรั้วกันเกรา : ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการเร่่งด่วนฟื้นฟูพัฒนาความสามารถครูการบิน
รอบรั้วกันเกรา : ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการเร่่งด่วนฟื้นฟูพัฒนาความสามารถครูการบิน
รอบรั้วกันเกรา : ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการเร่่งด่วนฟื้นฟูพัฒนาความสามารถครูการบิน

 

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด