• June 25, 2018
  • Online 18

นริศรา เปรมศรี คว้า 2 เหรียญเงินจากการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36 "พะเยาเกมส์"

: นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี   : 14 มิ.ย. 2560 เวลา 16:26:25 น. | : 225

มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีกับ 
อ.นริศรา เปรมศรี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในโอกาสคว้า 2 เหรียญเงินจากการแข่งขันกรีฑา 
1. กระโดดไกล อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง
2. วิ่ง 100 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 "พะเยาเกมส์" ระหว่างวันที่ 9-16 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

***รายงานผลการแข่งขัน ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560***

 

รอบรั้วกันเกรา : นริศรา เปรมศรี คว้า 2 เหรียญเงินจากการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36 "พะเยาเกมส์"

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด