• June 25, 2018
  • Online 15

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (วันผู้สูงอายุ) ประจำปี 2560

: นายอนุพงษ์ ศรีวิรัตน์   : 20 เม.ย. 2560 เวลา 10:52:42 น. | : 530

วันที่ 12 เมษายน 2560 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (วันผู้สูงอายุ) ณ หอประชุมศรีโคตรบูรณ์ เพื่อร่วมรณรงค์ถึงความสำคัญกับผู้สูงอายุ เห็นถึงคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญกับผู้สูงอายุ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆตามศักยภาพของตนเองอย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี ส่งเสริมการเรียนรู้และการเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สูงอายุ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางปัทมา วิทย์ดำรงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เป็นประธานในครั้งนี้


ข่าว  :  อนุพงษ์  ศรีวิรัตน์
ภาพ :  จักรพันธ์  ปัญญะ

 

รอบรั้วกันเกรา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (วันผู้สูงอายุ) ประจำปี 2560
รอบรั้วกันเกรา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (วันผู้สูงอายุ) ประจำปี 2560
รอบรั้วกันเกรา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (วันผู้สูงอายุ) ประจำปี 2560
รอบรั้วกันเกรา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (วันผู้สูงอายุ) ประจำปี 2560
รอบรั้วกันเกรา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (วันผู้สูงอายุ) ประจำปี 2560
รอบรั้วกันเกรา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (วันผู้สูงอายุ) ประจำปี 2560
รอบรั้วกันเกรา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (วันผู้สูงอายุ) ประจำปี 2560
รอบรั้วกันเกรา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (วันผู้สูงอายุ) ประจำปี 2560
รอบรั้วกันเกรา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (วันผู้สูงอายุ) ประจำปี 2560
รอบรั้วกันเกรา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (วันผู้สูงอายุ) ประจำปี 2560
รอบรั้วกันเกรา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (วันผู้สูงอายุ) ประจำปี 2560
รอบรั้วกันเกรา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (วันผู้สูงอายุ) ประจำปี 2560
รอบรั้วกันเกรา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (วันผู้สูงอายุ) ประจำปี 2560
รอบรั้วกันเกรา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (วันผู้สูงอายุ) ประจำปี 2560

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด