• June 25, 2018
  • Online 16

คณะวิทยาศาสตร์ มนพ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร

: นางสาวรัตยาภรณ์ โพธิ์ใต้   : 20 มี.ค. 2560 เวลา 09:24:31 น. | : 271

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 – 15.00 น. ที่ผ่านมา ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย  บุคลากร นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ บุคลากร จำนวน 25 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานวิจัยภายในคณะ และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน พร้อมกันนี้ได้มีการเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ด้วย

 

รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาศาสตร์ มนพ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาศาสตร์ มนพ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาศาสตร์ มนพ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาศาสตร์ มนพ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาศาสตร์ มนพ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาศาสตร์ มนพ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาศาสตร์ มนพ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร
รอบรั้วกันเกรา : คณะวิทยาศาสตร์ มนพ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด