• June 25, 2018
  • Online 16

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มนพ. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนานักศึกษากับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

: นางสาวรัตยาภรณ์ โพธิ์ใต้   : 20 มี.ค. 2560 เวลา 09:14:48 น. | : 207

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ดร. วุฒิชัย  กันนุฬา  และ  ดร. พฤทธิ์  คำศรี  พร้อมบุคลากร  นักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้ามาศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีอ.ดร. ชิณณวรรธณ์  ตั้งกาญจนวงศ์  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  พร้อมด้วย  บุคลากร นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การตอนรับ ณ  ห้องประชุม  1  สำนักงานคณบดี  ชั้น  1   อาคารวิทยาศาสตร์ 06

โดยในครั้งนี้งานกิจการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการบริหารงาน  การจัดตั้งสโมสรนักศึกษา  ตลอดจนกิจกรรมด้านการพัฒนานักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   รูปแบบและขั้นตอนการดำเนินงานของสโมสร  พร้อมกันนี้นักศึกษาของสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ข้อมูลพร้อมพาเยี่ยมชมสโมสรนักศึกษาด้วย

 

รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มนพ. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนานักศึกษากับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มนพ. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนานักศึกษากับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มนพ. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนานักศึกษากับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มนพ. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนานักศึกษากับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รอบรั้วกันเกรา : นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มนพ. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนานักศึกษากับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด