• June 25, 2018
  • Online 16

อธิการบดี มนพ. แสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษาแก่ น.ส.พัชรา อุ่นกลม นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น

: นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี   : 09 มี.ค. 2560 เวลา 17:31:23 น. | : 952

วันที่ 9 มีนาคม 2560  เวลา 09.30 น. ณ ห้องแก้วเจ้าจอม ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม  รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ ผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม และนักกีฬามวยไทยสมัครเล่น ในโอกาสที่สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยนครพนม จากการคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์จากมวยไทยสมัครเล่น รุ่นไลท์ฟลายเวทน้ำหนัก 45 กก. และไม่เกิน 48 กก. บุคคล หญิง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 "สุรนารีเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ต่อมา อธิการบดี มนพ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มนพ. ได้ร่วมแสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษารวมจำนวนกว่า 44,000 บาท แก่ นางสาวพัรา อุ่นกลม นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ ในโอกาสที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ในการคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ จากการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นบุคคล หญิง และยังได้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่น ชนิดมวยไทยสมัครเล่น ประเภทหญิง อีกหนึ่งรางวัลด้วย เหรียญรางวัลดังกล่าวเป็นเหรียญทองแรกของมหาวิทยาลัยจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยตลอด 9 ปีที่ผ่านมา และกีฬามวยไทย มหาวิทยาลัยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรก และประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการคว้าชัยชนะในครั้งนี้

พัชรา อุ่นกลม กล่าวว่า "การมีวินัย ขยันฝึกซ้อม และการแบ่งเวลาเรียนและฝึกซ้อมให้เป็น คือเคล็ดลับไปสู่ความสำเร็จในครั้งนี้ และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยนครพนม ที่ให้โอกาสมอบทุนนักกีฬา และขอขอบคุณ คุณพ่อคุณแม่ คณาจารย์ ผู้ฝึกสอน กองเชียร์ทุกท่านที่ร่วมส่งกำลังจนทำให้น้องแจ๋วประสบความสำเร็จในครั้งนี้ค่ะ"


link ข่าวที่เกี่ยวข้อง พัชรา อุ่นกลม คว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์จากมวยไทยสมัครเล่น บุคคลหญิงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์  

ข่าว : วรรณวชิรา จันทะเมธี
ภาพ : อรปวีณ์ บัวชู

 

รอบรั้วกันเกรา : อธิการบดี มนพ. แสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษาแก่ น.ส.พัชรา อุ่นกลม นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น
รอบรั้วกันเกรา : อธิการบดี มนพ. แสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษาแก่ น.ส.พัชรา อุ่นกลม นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น
รอบรั้วกันเกรา : อธิการบดี มนพ. แสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษาแก่ น.ส.พัชรา อุ่นกลม นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น
รอบรั้วกันเกรา : อธิการบดี มนพ. แสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษาแก่ น.ส.พัชรา อุ่นกลม นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น
รอบรั้วกันเกรา : อธิการบดี มนพ. แสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษาแก่ น.ส.พัชรา อุ่นกลม นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น
รอบรั้วกันเกรา : อธิการบดี มนพ. แสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษาแก่ น.ส.พัชรา อุ่นกลม นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น
รอบรั้วกันเกรา : อธิการบดี มนพ. แสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษาแก่ น.ส.พัชรา อุ่นกลม นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น
รอบรั้วกันเกรา : อธิการบดี มนพ. แสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษาแก่ น.ส.พัชรา อุ่นกลม นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น
รอบรั้วกันเกรา : อธิการบดี มนพ. แสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษาแก่ น.ส.พัชรา อุ่นกลม นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น
รอบรั้วกันเกรา : อธิการบดี มนพ. แสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษาแก่ น.ส.พัชรา อุ่นกลม นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น
รอบรั้วกันเกรา : อธิการบดี มนพ. แสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษาแก่ น.ส.พัชรา อุ่นกลม นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น
รอบรั้วกันเกรา : อธิการบดี มนพ. แสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษาแก่ น.ส.พัชรา อุ่นกลม นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น
รอบรั้วกันเกรา : อธิการบดี มนพ. แสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษาแก่ น.ส.พัชรา อุ่นกลม นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น
รอบรั้วกันเกรา : อธิการบดี มนพ. แสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษาแก่ น.ส.พัชรา อุ่นกลม นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น
รอบรั้วกันเกรา : อธิการบดี มนพ. แสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษาแก่ น.ส.พัชรา อุ่นกลม นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น
รอบรั้วกันเกรา : อธิการบดี มนพ. แสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษาแก่ น.ส.พัชรา อุ่นกลม นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น
รอบรั้วกันเกรา : อธิการบดี มนพ. แสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษาแก่ น.ส.พัชรา อุ่นกลม นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น
รอบรั้วกันเกรา : อธิการบดี มนพ. แสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษาแก่ น.ส.พัชรา อุ่นกลม นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น
รอบรั้วกันเกรา : อธิการบดี มนพ. แสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษาแก่ น.ส.พัชรา อุ่นกลม นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น
รอบรั้วกันเกรา : อธิการบดี มนพ. แสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษาแก่ น.ส.พัชรา อุ่นกลม นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น
รอบรั้วกันเกรา : อธิการบดี มนพ. แสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษาแก่ น.ส.พัชรา อุ่นกลม นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น
รอบรั้วกันเกรา : อธิการบดี มนพ. แสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษาแก่ น.ส.พัชรา อุ่นกลม นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น
รอบรั้วกันเกรา : อธิการบดี มนพ. แสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษาแก่ น.ส.พัชรา อุ่นกลม นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น
รอบรั้วกันเกรา : อธิการบดี มนพ. แสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษาแก่ น.ส.พัชรา อุ่นกลม นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น
รอบรั้วกันเกรา : อธิการบดี มนพ. แสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษาแก่ น.ส.พัชรา อุ่นกลม นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น
รอบรั้วกันเกรา : อธิการบดี มนพ. แสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษาแก่ น.ส.พัชรา อุ่นกลม นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น
รอบรั้วกันเกรา : อธิการบดี มนพ. แสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษาแก่ น.ส.พัชรา อุ่นกลม นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น
รอบรั้วกันเกรา : อธิการบดี มนพ. แสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษาแก่ น.ส.พัชรา อุ่นกลม นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น
รอบรั้วกันเกรา : อธิการบดี มนพ. แสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษาแก่ น.ส.พัชรา อุ่นกลม นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น
รอบรั้วกันเกรา : อธิการบดี มนพ. แสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษาแก่ น.ส.พัชรา อุ่นกลม นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด