กองเทคโนโลยีดิจิทัล

ที่อยู่
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม 
เลขที่ 330 ถนนอภิบาลบัญชาตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000นม 48000

Go to website

Phone : 0 4253 2477-8 ต่อ 210, 219

Fax : 0 4253 2479

Email : admin@npu.ac.th

Social:

Map

HOT LINK