รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • นศท. ม.นครพนม ร่วมกิจกรรม “เติมคนดีครั้งยิ่งใหญ่ 1 ล้านคนให้สังคม รด.จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นศท. ม.นครพนม ร่วมกิจกรรม “เติมคนดีครั้งยิ่งใหญ่ 1 ล้านคนให้สังคม รด.จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2024-07-09 16:19:27 107

นศท. ม.นครพนม ร่วมกิจกรรม “เติมคนดีครั้งยิ่งใหญ่ 1 ล้านคนให้สังคม รด.จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายชาลี บุญมา ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นำนักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยนครพนม ชั้นปีที่ 4 และ 5 ร่วมกิจกรรม “เติมคนดี ครั้งยิ่งใหญ่ 1 ล้านคนให้สังคม รด.จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 อีกทั้ง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเสียสละและอุทิศตนเพื่อส่วนรวม โดยมี พันเอก สุดเขตต์ พลยะเรส เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 210 (เสธ. มทบ. 210) เป็นประธาน มี นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) จิตอาสา, กำลังพลหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 210 ,ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร, จิตอาสา 904 และหน่วยงานข้าราชการ ร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อ.เมือง จ.นครพนม

ภาพ/ข้อมูล : หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 210

ข่าว : พัฒนะ พิมพ์แน่น

HOT LINK