รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม เข้าร่วมการประชุมชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568 สภาผู้แทนราษฏร

ม.นครพนม เข้าร่วมการประชุมชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568 สภาผู้แทนราษฏร

นายไชยา สอนไชยา 2024-07-09 10:15:38 138

ม.นครพนม เข้าร่วมการประชุมชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568 สภาผู้แทนราษฏร

วันที่ 9 กรกฏาคม 2567 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมการประชุมชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  โดยมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยของรัฐ 10 แห่ง ในลำดับการชี้แจงที่ 1 กลุ่มที่ 1 (ประชุมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Zoom Video Conference) ณ ห้องพนมพัฒน์ ชั้น 4  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์

ภาพ/ข่าว : ไชยา สอนไชยา


HOT LINK