รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ให้สัมภาษณ์ NBT 11 จ.อุบลราชธานี หวังเตือนภัยออนไลน์และรู้เท่าทันการโจมตีทางไซเบอร์

ม.นครพนม ให้สัมภาษณ์ NBT 11 จ.อุบลราชธานี หวังเตือนภัยออนไลน์และรู้เท่าทันการโจมตีทางไซเบอร์

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2024-07-08 18:47:30 102

ม.นครพนม ให้สัมภาษณ์ NBT 11 จ.อุบลราชธานี หวังเตือนภัยออนไลน์และรู้เท่าทันการโจมตีทางไซเบอร์

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี หัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม นำนายคฑาเทพ อริยะธุกันต์ ผู้สื่อข่าว พร้อมทีมงาน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT 11) จังหวัดอุบลราชธานี เข้าสัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา ธงพานิช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและการศึกษาสมัยใหม่ อาจารย์สุภัทรชรี บุญประชุม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณและกิจการพิเศษความร่วมมือ หัวหน้าศูนย์เฝ้าระวังสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ จังหวัดนครพนม และนายพัฒนะ พิมพ์แน่น นักประชาสัมพันธ์ แผนกสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ รองหัวหน้าศูนย์เฝ้าระวังสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ จังหวัดนครพนม ด้านสื่อสารองค์กร ณ อาคารเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม (เขตพื้นที่ดิจิทัล)

ซึ่งการสัมภาษณ์เป็นประเด็นเกี่ยวกับความรู้และการเตือนภัยออนไลน์ ในฐานะศูนย์เฝ้าระวังสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ จังหวัดนครพนม รวมถึงการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ฯ ในกลุ่มเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ พื้นที่จังหวัดนครพนม พร้อมทั้งแนวทางการป้องกันภัยออนไลน์ด้วยระบบและเครือข่ายของแผนกเทคโนโลยีดิจิทัลมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการโจมตีทางไซเบอร์ในกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรผู้ใช้งานผ่านเครือข่ายบนอินเทอร์เน็ต

การให้ข้อมูลสัมภาษณ์ครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้ และสร้างการตระหนักในการใช้สื่ออย่างปลอดภัยสำหรับเด็ก เยาวชน ตลอดจนนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป โดยสกู๊ปชิ้นนี้จะออกอากาศและเผยแพร่ผ่านทาง ช่อง NBT 11 และผ่านเพจ “NBT UBON” : https://www.facebook.com/NBTPRD2 ในลำดับต่อไป

ภาพ/ข่าว : พัฒนะ พิมพ์แน่น

HOT LINK