รอบรั้วกันเกรา

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3/2567

นายไชยา สอนไชยา 2024-07-08 12:38:27 109

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 8 กรกฏาคม 2567 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3/2567 โดยมี นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft teams) ณ ห้องแพงพนม ชั้น 4  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์

ภาพ/ข่าว : ไชยา สอนไชยา

HOT LINK