รอบรั้วกันเกรา

ประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 7/2567

นายปิติพงษ์ เหล่าหงษ์สา 2024-07-07 12:52:41 140

ประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 7/2567

วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 7/2567 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อร่วมพิจารณาการดำเนินงานและร่วมกันหารือแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ณ ห้องพนมเมธี ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม  เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์ และประชุมผ่านระบบประชุมออนไลน์

ภาพ/ข่าว : ปิติพงษ์ เหล่าหงษ์สา

HOT LINK