รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 11 /2567

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 11 /2567

นายไชยา สอนไชยา 2024-07-05 13:09:47 110

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 11 /2567

วันที่ 5 ก.ค.2567  เวลา 09.00น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์, นายชาลี บุญมา ผู้แทนจากกองพัฒนานักศึกษา และนางศิริภรณ์ นราหนองแวง ผู้แทนจากกองบริหารทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมประชุมฯ (ประชุมทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online) ณ ห้องพนมบุหรง ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์

 โดยในที่ประชุมเครือข่ายฯ ได้แสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยนครพนมที่เข้าร่วมเป็นมหาวิทยาลัยสมทบรายใหม่ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (AUN-HPN) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนครพนมจะเตรียมตัวเข้าสู่ระบบการประเมินมหาวิทยาลัยสุขภาวะ Healthy University Rating System (HURS) Version 2024 เพื่อขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยนครพนม เป็น Happy University ต่อไป

ข่าว : อาภาภัทร สุขวงษ์

ภาพ : ไชยา สอนไชยา

HOT LINK