รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ประชุมร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหารือแนวทางการบูรณาการจัดการเรียนการสอนระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)

ม.นครพนม ประชุมร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหารือแนวทางการบูรณาการจัดการเรียนการสอนระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)

นายไชยา สอนไชยา 2024-06-18 15:04:01 283

ม.นครพนม ประชุมร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหารือแนวทางการบูรณาการจัดการเรียนการสอนระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิต ณ กาฬสินธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน ประชุมร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหารือแนวทางการบูรณาการจัดการเรียนการสอนระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการกองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการบูรณาการศึกษาเพื่อเก็บสะสมหน่วยกิต หรือผลการเรียนจากการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงาน การฝึกอบรม และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อประโยชน์ในการเข้าศึกษาในสถานศึกษา การเทียบวุฒิ การรับรองหรือรับคุณวุฒิทางการศึกษา สำหรับแรงงานที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เพื่อสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และการเพิ่มรายได้ให้กับแรงงาน อีกทั้งเป็นการต่อยอดทักษะความรู้ความสามารถโดยเปิดโอกาสให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  ณ ห้องพนมรวี ชั้น 5  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์

ภาพ/ข่าว : ไชยา สอนไชยา

HOT LINK