รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ร่วมสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในแขวงคำม่วนเพื่อผลักดันการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมและแขวงคำม่วน

ม.นครพนม ร่วมสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในแขวงคำม่วนเพื่อผลักดันการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมและแขวงคำม่วน

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2024-06-17 17:20:16 209

ม.นครพนม ร่วมสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในแขวงคำม่วนเพื่อผลักดันการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมและแขวงคำม่วน

วันที่ 15 มิถุนายน 2567  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในแขวงคำม่วนเพื่อผลักดันการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมและแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 


การสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในครั้งนี้ นำทีมโดย นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม พร้อมเยี่ยมคารวะนายวันชัย ฟองสวรรค์ เจ้าแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และคณะภาคเอกชนแขวงคำม่วน เพื่อหารือและประสานความร่วมมือในการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในเขตแขวงคำม่วน สปป.ลาว เพื่อร่วมกันผลักดันการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมและแขวงคำม่วน พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดและเพิ่มศักยภาพในการยกระดับเมืองและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน “นครพนม RESTINATION สู่เมืองหลักแห่งการพักผ่อน”


ภาพ: ผศ. ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม
ข่าว: วรรณวชิรา จันทะเมธี

HOT LINK