รอบรั้วกันเกรา

มนพ. ประชุมปรับกลยุทธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2023-09-19 18:31:35 9,017

มนพ. ประชุมปรับกลยุทธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแพงพนม ชั้น 4 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร บุคลากรฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ หารือการปรับกลยุทธ์การรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกของมหาวิทยาลัยนครพนม ให้มีประสิทธิภาพทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ


โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้มอบนโนยบายให้ทุกหลักสูตรปรับจำนวนการรับสมัครนักศึกษา เน้นในรอบ TCAS 1 และ 2 ให้ได้เต็มจำนวนตามแผนการรับของมหาวิทยาลัย ด้านการประชาสัมพันธ์เน้นนำ Soft Power ของจังหวัดนครพนม มาเชื่อมโยงกับกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยนครพนม กระจายการสื่อสารให้ครอบคลุมทั่วประเทศและนานาชาติ


ภาพ: ไชยา สอนไชยา
ข่าว: วรรณวชิรา จันทะเมธี

HOT LINK