รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มนพ. ประชุมเตรียมความพร้อมจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ เน้นการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

มนพ. ประชุมเตรียมความพร้อมจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ เน้นการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

นายไชยา สอนไชยา 2023-09-19 12:17:00 2,417

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องแพงพนม ชั้น 4 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยนายแพทย์ชัยมงคล จันทศ แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมกระดูก ในการประชุมเตรียมความพร้อมจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์และการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อวางรากฐานและส่งเสริมด้านวิชาการและการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม นำเสนอ 8 action plans ในการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมและครอบคลุมแผนเงิน แผนคน และแผนงาน ด้าน ศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ได้เสนอแนะแนวทางการทำงานให้แก่คณะผู้บริหารและคณะทำงานในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ว่า “จุดเด่นของหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ต้องมีความทันสมัย และสอดรับกับบริบท Digital Disruption โดยมีการบูรณาการทักษะด้านดิจิทัลและ AI รวมถึงการยกระดับสู่ Wellness Hub หรือความเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาวะ/สุขภาพอย่างรอบด้าน”

นอกจากนั้น ศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม เน้นย้ำว่า คณะแพทยศาสตร์เป็นของชาวนครพนมทุกคน ดังนั้น คณะทำงานควรบูรณาการในการทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนมและประชาคมชาวนครพนม โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน


ภาพ: ไชยา สอนไชยา

ข่าว: ผศ.ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา

HOT LINK