รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • สภาคณาจารย์และข้าราชการ มนพ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2566

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มนพ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2566

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2023-09-16 14:41:07 634

วันที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2566 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์พัทธ์ มังคละคีรี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจาก 29 สถาบัน ณ ห้องพนมเมธี ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

ต่อมา อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) กล่าวขอบคุณเจ้าภาพจัดการประชุมพร้อมมอบโล่ที่ระลึกแด่เจ้าภาพจัดการประชุม และแสดงความยินดีแด่ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม จากนั้นได้มอบเข็มกลัดที่ระลึกแสดงความยินดีแด่อาจารย์พร พรมมหาราช เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คนใหม่) และมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ นางสาวรุจิรดา สุขสันต์หรรษา กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.นครพนม ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ"

 

ภาพ/ข่าว: วรรณวชิรา จันทะเมธี

HOT LINK