รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • รก.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม หารือร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดนครพนม ในการขอใช้พื้นที่ในการก่อสร้างประปา พร้อมเยี่ยมชมสนามกอล์ฟภูกระแต มหาวิทยาลัยนครพนม

รก.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม หารือร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดนครพนม ในการขอใช้พื้นที่ในการก่อสร้างประปา พร้อมเยี่ยมชมสนามกอล์ฟภูกระแต มหาวิทยาลัยนครพนม

นายสุรศักดิ์ เข็มปัญญา 2023-09-14 21:06:36 2,351

วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอม ทาทอง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม อาจารย์ชัยกร บางศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และผู้บริหาร คณาจารย์ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือและเห็นชอบในการขอใช้พื้นที่ในการก่อสร้างประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดนครพนม และเยี่ยมชมพื้นที่สนามกอล์ฟภูกระแต มหาวิทยาลัยนครพนม ณ บริเวณพื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์ภูกระแต บ.ภูเขาทอง ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม

ภาพ/ข่าว: งานประชาสัมพันธ์ฯ ITECH NPU

HOT LINK