รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มนพ. ต้อนรับพลอากาศเอก ประจิน จั่นตองและคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยนครพนม

มนพ. ต้อนรับพลอากาศเอก ประจิน จั่นตองและคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยนครพนม

นายฉัตรชัย โกพลรัตน์ 2023-09-14 14:52:29 233

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง และ คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวต้อนรับและแนะนำคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งนำเสนอนโยบายการพัฒนาโดยภาพรวมของมหาวิทยาลัยนครพนมการนำองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่และความเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง 

โดยการลงพื้นที่ของ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง และ คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา มีวัตถุประสงค์เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เพื่อรับประเด็นต่างๆของมหาวิทยาลัยนครพนม นำไปเสนอแนะ ในส่วนที่รับผิดชอบร่วมกันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อไปพร้อมทั้งช่วยผลักดันการเรียนการสอน ให้นักศึกษานำเทคโนโลยีใหม่ๆ ไปทำร่วมกับกิจการของชุมชนและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นให้เป็นที่รู้จัก และร่วมปรึกษาหารือเรื่องข้อกฎหมาย ที่จะนำไปปรับปรุงพัฒนาแก้ไขได้ หรือนโยบายใดที่ไม่สอดคล้องกับพื้นที่ เพื่อรับไปพูดคุยกับรองนายกรัฐมนตรีฯ ในขั้นตอนต่อไป

หลังจากนั้นเวลา 13.30 น. ออกเดินทางไปวัดบ้านวังไฮ ต.คำเตย อ.เมือง จ.นครพนม เพื่อศึกษาแนวทางการการบูรณะภาพวาดโบราณซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านด้วยการใช้สีธรรมชาติโดยมีพระเชษฐ์ศักดิ์ ชย ธมฺโม พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านวังไฮร่วมกันต้อนรับ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง และคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสิมวัดวังไฮและร่วมศึกษาเส้นทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการพัฒนาด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดนครพนม

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK