รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • สำนักวิทยบริการ ม.นครพนม แสดงความยินดีกับ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.นครพนม (คนใหม่)

สำนักวิทยบริการ ม.นครพนม แสดงความยินดีกับ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.นครพนม (คนใหม่)

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2023-09-14 14:39:17 140

วันที่ 12 กันยายน 2566 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม นายปรีชา อาษาวัง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ นำทีมคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าพบและมอบกระเช้าช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม (คนใหม่) 

ภาพ: งานเลขานุการผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี
ข่าว: วรรณวชิรา จันทะเมธี


HOT LINK