รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • วพบ.นครพนม จัดโครงการบริการวิชาการในการเพิ่มศักยภาพของชุมชนเชิงพื้นที่

วพบ.นครพนม จัดโครงการบริการวิชาการในการเพิ่มศักยภาพของชุมชนเชิงพื้นที่

นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์ 2023-06-02 17:43:00 129

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการบริการวิชาการในการเพิ่มศักยภาพของชุมชนเชิงพื้นที่ กิจกรรม "การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น" แก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่ชุมชนเชิงพื้นที่ และเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างศักยภาพความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์)

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม #โครงการบริการวิชาการในการเพิ่มศักยภาพของชุมชนเชิงพื้นที่ #การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ภาพ/ข่าว : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

HOT LINK