รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • วพบ.นครพนม สอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 3 ประเภทการรับตรงร่วมกัน (Admission) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566

วพบ.นครพนม สอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 3 ประเภทการรับตรงร่วมกัน (Admission) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566

นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์ 2023-06-02 12:27:42 104

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ประธานในการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา นำคณาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตดำเนินการสอบสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 31 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  รอบที่ 3 ประเภทการรับตรงร่วมกัน (Admission) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีการชี้แจงขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ เกณฑ์ที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ผ่านและทำการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมพลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  ซึ่งภายหลังจากสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้น ทางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ผ่านทาง www.admission.npu.ac.th ในวันที่ 6 มิถุนายน 2566

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม #สอบสัมภาษณ์นักศึกษา #TCAS3 #Admission

HOT LINK