รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ทัพนักกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39

ทัพนักกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2023-05-26 16:54:43 832

ทัพนักกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566  ดร.ถาวร เส้งเอียด รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นำทีมนักกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 โดยมี รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เป็นประธาน พร้อมด้วย พลเอก นิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เจ้าภาพจัดการแข่งขัน และคณะผู้บริหาร ตัวแทนนักกีฬาบุคลากรจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมพิธเปิดอย่างเป็นทางการ ณ สนามกีฬา ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้ชื่อ "The Happiness Games เกมส์แห่งความสุข" มีกำหนดจัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 25 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 การแข่งขันกีฬาบุคลากรครั้งนี้ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 10 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล เทนนิส กอล์ฟ แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส แอโรบิค กรีฑา และสนุกเกอร์บิลเลียด โดยมีจำนวนนักกีฬา ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนทั้งหมด 92 คน

สามารถติดตามข่าวสารการแข่งขันได้ที่ The Happiness Games

ภาพ/ข่าว : ฉัตรชัย โกพลรัตน์


HOT LINK